BootLeg Betty

Bette Midler On “The View” (Thank You Da’Vi!)

Mister D: Thanks to Da’Vi for sending this in so fast!

Sreen Cap: Da’Vi

Bette Sings On “The View”:

Sreen Cap: Da’Vi

Love, Mister D

Share A little Divinity
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •